FS Learning

Välkommen till fotbollsajten.se

FS Learning

Tre av våra största och mest erfarna tränar- och fotbollsprofiler har nu skapat Sveriges första webbaserade utbildningskoncept. FS Learning – för tränare, spelare och ledare – där spelet är utgångspunkten för lärandet och utveckling. Du har tillgång till utbildningen när och var du vill.

Lär av de bästa

Med hjälp av de bästa spelarna i Champions League får du se, förklarat och visat hur avgörande spelmoment genomförs. Du får även se misslyckade försök som sedan korrigeras för att tydliggöra hur de borde göra för att lyckas med det aktuella spelmomentet.

Du får:

  • En gedigen samling av viktiga spelmoment som du snabbt och enkelt kan omsätta till din egen träning.
  • En visuell och tydlig bild av hur spelmomentet ska genomföras.
  • Via den modernaste grafiken en detaljerad kunskap om hur spelmomentet byggs upp.
  • Övningar som är direktkopplade till hur du kan träna spelmomentet med ditt lag.
  • Instruktioner som ger dig stöd och vidare information att tänka på inför och under ditt träningspass.
Bilder-Champions-league-38
Bilder-Champions-league-100
Bilder-Champions-league-101

Lagpaket – Låt spelarna vara med

Lagpaketen bjuder in spelarna i utbildningen direkt. Även de får access till alla utbildningsmoduler, förutom de avslutande övningarna, och kan därför förbereda sig inför träningarna genom att se och reflektera över de aktuella momenten som ska tränas.

Här kan du se en hel modul – Skapa ett effektivt passningsspel (Passningsspel del 1). Alla moduler är uppbyggda på ett liknande sätt.


Modulen fokuserar på grunderna i passningsspelet som speldjup, spelbredd, relationen mellan bollhållare och medspelare där medspelarna har ansvaret i att bli spelbara för att passningsspelet ska bli optimalt. Effekten av att träna och förstå dessa grunder för passningsspelet ökar även spelförståelsen hos spelarna.

FS Learning består i dagsläget av 26 moduler. Vi kommer att fortlöpande fylla på med fler moduler vartefter. Alla moduler som produceras under 2015 kommer att ingå i produkterna med spelarabonnemang/tränarabonnemang och lagpaket. Fullt utbyggt kommer FS Learning att omfatta ett 50-tal moduler.

Dessa utbildningsmoduler har möjliggjorts tack vare ett samarbete med MTG/Viasat Fotboll vilket vi är tacksamma och stolta över.

Tips! För att öka inlärningen för spelarna så visa gärna hela modulen innan ett träningspass. Ta gärna en diskussion med spelarna om vad ni sett och upplevt.

Produkter

Visar alla 4 träffar